Akustik Malzeme Karşılaştırması

Aşağıda bir malzemeye veya bir duvara çarpan ses dalgası görülmektedir. Görüldüğü gibi birbirinden farklı iki tip ses malzemesi bulunmaktadır. Üstte alttaki malzemeye göre daha sert ve rijit bir malzeme  bulunmaktadır. Sert malzemeye gelen enerjinin %98’i yansırken, %1,8’i emilmekte, %0,2 ise alıcı tarafına iletilmektedir.

Feltbi Polyester Elyaf Keçe  ise %3’ü yansıtılırken, %85’i ısı enerjisine çevrilmekte yani emilmekte, %12’si ise alıcı tarafına geçmektedir. Her iki malzeme için iletilen veya geçen dalganın büyüklüğü, gürültünün büyüklüğünü vermektedir. Görüldüğü gibi ses dalgasının emilme büyüklüğü ses dalgasının iletilen büyüklüğü ile paralellik göstermemektedir. Çünkü emilme ve yalıtım iki ayrı olay olup, sesin yalıtımı logaritmik değişirken, sesin emilmesi lineer değişmektedir.

feltbi-akustik-blog-duvar-ses-isi